Jak poważne szkody może wyrządzić kornik?

Jakie poważne szkody może wyrządzić kornik?

Korniki są rodzajem chrząszczy, występujących na całym świecie. Często są postrzegane jako szkodniki, ze względu na bardzo duże szkody, jakie potrafią wyrządzać w drzewach, a żerują najczęściej na drzewach bardziej osłabionych (nierzadko przez starość lub różne choroby, np korzeni lub uszkodzenia pnia) oraz martwych.

W Polsce najczęstszymi miejscami występowania korników są lasy. Ślady ich działań najczęściej można znaleźć na świerkach i sosnach (ale pojawiają się na różnych rodzajach innych drzew), najczęściej tych nadwyrężonych wiatrami i suszą. Nazywane są w związku z tym szkodnikami wtórnymi. Występowanie owada można rozpoznać po takich czynnikach jak: brunatne trocinki na pniach, wycieki żywicy po korze, opadające igły z żywych drzew, płaty kory odbite przez dzięcioły w górnej części pnia.

Do konkretnych szkód, jakie korniki potrafią wyrządzić, zalicza się przyśpieszanie procesu umierania drzew. Atakując już te stare i osłabione drzewostany, korniki przyśpieszają ich proces obumierania. Nie jest to jednak aż tak poważną szkodą jak to, że te owady doprowadzają również do degradacji stanu drzew, które wciąż miałyby szanse długo istnieć i rosnąć. Atakując, korniki zmniejszają ilość i przede wszystkim jakość drewna w dużej ilości.

Jak zwalczyć korniki?

Zapobieganiem wyrządzania tych szkód zajmują się leśnicy i specjaliści z firm zajmujących się zwalczaniem szkodliwych owadów. W przypadku problemów z kornikami w pobliżu miejsc zamieszkiwanych lub użytkowanych, warto się do nich zwrócić.