Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich

Umowy deweloperskie zawierają szereg postanowień, które regulują zapisy tzw. ustawy deweloperskiej. Czasem zdarzają się jednak sytuacje, że deweloperzy stosują w umowach z konsumentem klauzule niedozwolone. Są to postanowienia, które nie zostały z klientem indywidualnie omówione. Klient nie ma pełnej świadomości, co oznacza określony zapis w umowie z deweloperem. Konsument podpisując umowę zgadza się na klauzule niedozwolone, mające istotny wpływ na jego przyszłe zachowania względem przedsiębiorstwa budowlanego. Klauzule tego typu wyznaczają prawa i obowiązki klienta w sposób, który jest wątpliwy pod względem moralnym, sprzeczny z przyjętymi obyczajami w danym środowisku kulturowym. Klauzule niedozwolone naruszają interesy konsumenta, ich treść służy tylko jednej stronie umowy – deweloperowi. Prawnicy zapewniający obsługa prawna projektów deweloperskich zobowiązani są do rzetelnego i jednoznacznego sformułowania zapisów umowy, które chronią interesy dwóch stron: konsumenta i firmy budowlanej.

Klauzule niedozwolone w języku prawniczym nazywane są abuzywnymi. Mogą one nakładać na klienta wysokie kary za odstąpienie od umowy na jakimś etapie realizowania projektu. Mogą też wymuszać na konsumencie konieczność przyszłej współpracy z deweloperem, która zatwierdzona jest kolejną albo kolejnymi umowami na wykonanie określonej usługi. Przykładem klauzuli abuzywnej jest zapis, że deweloper ma prawo do zmiany treści umowy bez podania wyraźnego powodu. Prawnicy zapewniający obsługę prawną deweloperów zobowiązana są do transparentnego sporządzenia umowy, w której znajdują się zapisy omówione indywidualnie z klientem. Firmy budowlane szanujące interesy klienta korzystają tylko z profesjonalnej obsługi prawnej przedsiębiorstw budowlanych. Współpracujący z firmą prawnicy zobowiązani są do przygotowania umowy spełniającej oczekiwania obu stron.