Prosta Spółka Akcyjna – szybkie porównanie ze Spółką z o.o. oraz Spółką Akcyjną

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma działalności gospodarczej, która weszła w życie 1 lipca 2021 roku. Bazuje ona na Spółce Akcyjnej i jest jej uproszczoną formą. Powstała z myślą o… Read more »

Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich

Umowy deweloperskie zawierają szereg postanowień, które regulują zapisy tzw. ustawy deweloperskiej. Czasem zdarzają się jednak sytuacje, że deweloperzy stosują w umowach z konsumentem klauzule niedozwolone. Są to postanowienia, które nie… Read more »

Zmiana planu miejscowego – wpływ na wartość nieruchomości

Podczas uchwalania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niejednokrotnie dochodzi do zwiększenia lub obniżenie wartości nieruchomości które jest tym planem objęte. Właściciel którego wartość nieruchomości może zostać zmniejszona na skutek… Read more »

Co powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie taryfy?

Samorządy gminne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką wodno-kanalizacyjną zobowiązane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa do złożenia wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryfy za zbiorowe… Read more »