Prosta Spółka Akcyjna – szybkie porównanie ze Spółką z o.o. oraz Spółką Akcyjną

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma działalności gospodarczej, która weszła w życie 1 lipca 2021 roku. Bazuje ona na Spółce Akcyjnej i jest jej uproszczoną formą. Powstała z myślą o… Read more »

Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich

Umowy deweloperskie zawierają szereg postanowień, które regulują zapisy tzw. ustawy deweloperskiej. Czasem zdarzają się jednak sytuacje, że deweloperzy stosują w umowach z konsumentem klauzule niedozwolone. Są to postanowienia, które nie… Read more »

Zmiana planu miejscowego – wpływ na wartość nieruchomości

Podczas uchwalania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niejednokrotnie dochodzi do zwiększenia lub obniżenie wartości nieruchomości które jest tym planem objęte. Właściciel którego wartość nieruchomości może zostać zmniejszona na skutek… Read more »

Co powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie taryfy?

Samorządy gminne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką wodno-kanalizacyjną zobowiązane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa do złożenia wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryfy za zbiorowe… Read more »

Jak poważne szkody może wyrządzić kornik?

Jakie poważne szkody może wyrządzić kornik? Korniki są rodzajem chrząszczy, występujących na całym świecie. Często są postrzegane jako szkodniki, ze względu na bardzo duże szkody, jakie potrafią wyrządzać w drzewach,… Read more »

Znane i skuteczne metody zwalczania spuszczela pospolitego (fumigacja, Xilix)

Spuszczel pospolity to powszechnie występujący w Polsce, Europie i na innych kontynentach szkodnik drewna. Żeruje głównie na drewnie obrobionym, na strychu, poddaszu, więźbie dachowej. Larwy tego chrabąszcza potrafią pożerać drewno… Read more »

Wynajęcie firmy świadczącej usługi wywozu

Usługi wywozu, takie jak wywóz mebli Kraków, są niezwykle ważne dla ochrony środowiska, recyklingu i utrzymania naturalnego piękna naszego otoczenia. Są to usługi, które generalnie zajmują się usuwaniem wszystkiego, czego… Read more »