Prosta Spółka Akcyjna – szybkie porównanie ze Spółką z o.o. oraz Spółką Akcyjną

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma działalności gospodarczej, która weszła w życie 1 lipca 2021 roku. Bazuje ona na Spółce Akcyjnej i jest jej uproszczoną formą. Powstała z myślą o nowych przedsiębiorstwach. PSA upraszcza procedury i mechanizmy, jakie widnieją w klasycznej Spółce Akcyjnej.

Czym się różni Prosta Spółka Akcyjna od Spółki Akcyjnej i Sp. z o.o.?

1. Prosta Spółka Akcyjna:

kapitał zakładowy 1 zł
możliwość emitowania akcji bez wartości nominalnej
założyciele wprowadzają do firmy swój wkład w postaci know know, pracy lub usług bez przymusowego tworzenia jakiejkolwiek wyceny
indywidualna decyzja Spółki w wyborze struktury monistycznej (zarząd) lub dualistycznej (Rada Dyrektorów)
akcjami mogą być prawa niezbywalne (świadczenie pracy, autorskie prawa majątkowe) oraz te, które istnieją u tradycyjnej Spółki Akcyjnej
ewidencję akcji prowadzi podmiot działający w technologii blockchain
o zamknięciu PSA wystarczy jedno ogłoszenie informujące o tym fakcie
okres roszczeń akcjonariuszy to trzy miesiące

2. Sp. z o.o.:
kapitał zakładowy minimalny to 5 tys. zł
umowa Spółki musi być zawarta w obecności notariusza (również przez Internet)
można mieć NIP, REGON oraz konto bankowe
organy to zgromadzenie wspólników oraz zarząd
rada nadzorcza lub komisja rewizyjna tylko wówczas gdy m.in. kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 tys. zł.
wyłączenie wspólnika wymaga sprawy w sądzie
Spółka z o.o. może być jednoosobowa
rozwiązanie Spółki następuje, gdy zostanie ona wykreślona z rejestru.

3. Spółka akcyjna:
kapitał zakładowy najmniej 100 tysięcy złotych, będący wkładem założycieli (współwłaścicieli) Spółki. Jest on podzielony na akcje o równej wartości. Mogą one być sprzedawane, kupowane i notowane.
minimalna wartość nominalna to 1 grosz
brak emitowania akcji bez wartości nominalnej
forma Spółki opiera się na obiegu akcji należących do akcjonariuszy
struktura Spółki dualistyczna
cena emisyjna akcji musi być wyższa niż nominalna
organy SA to zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie
rozwiązanie Spółki odbywa się poprzez postępowanie likwidacyjne, należy też wydać w sprawie dwa ogłoszenia
okres roszczeń akcjonariuszy po likwidacji Spółki to sześć miesięcy.

Powołana do życia w połowie roku 2021 Prosta Spółka Akcyjna to duże uproszczenie Spółki Akcyjnej. Zajmuje się ona jednak nie tylko akcjami. Właściciele Spółki mogą pracować, a praca ich rąk może być traktowana jak wniesienie kapitału do Spółki. Każda wymieniona wyżej Spółka ma swoje zalety i wady. Ma zatem zwolenników i przeciwników.